Foraa!ID'niz yoksa, bir tâne edinmek için üzerime tıklamalısınız.

Metinler

Bu metne geliş yolunuzdan geri dönmek için ilgili linkler.

BU METİNLE İLGİLİ YAPABİLECEKLERİNİZ

Bu metni gündeme taşıyın...

Bu metni arkadaşınıza gönderin...

Bu metni yazıcıya gönderin...

Siz de bir metin ekleyin...

Merhaba, ben Can. Sizi çıkartamadım.
Foraa!ID:
Şifre:
Beni bu makinede hatırla
Şifremi/ID'mi unuttum...
BU METİNİN KÜNYESİ
Konuları: Târihî  
Türü: Hâdiseler
Arşive eklenme tarihi: 03.08.2001
Bugün gösterilme adedi: 19409
Toplam gösterilme adedi: 20266
Toplam gönderilme adedi: 16
Matbaanın Bulunuşu ve Türkler

[03.08.2001] [Hâdiseler]

Matbaa denilen araç, Gutenberg'in yaşadığı çağdan 6-7 yüzyıl önce biliniyordu, kullanılıyordu ve onunla sayısız kitap basılmıştı. Klasik Batı kaynaklarından yapılan aktarmalarla düzenlenmiş ansiklopedilerimize, ders kitaplarına bakarsanız, matbaa denebilecek ilk çalışmalar Çin'de başlatılmıştır. Onlardan binlerce yıl evvel, Mezopotamya kavimleri, aynı yolla hazırladıkları klişeleri yumuşak kile bastırıyor, bu kili sayfa biçiminde pişirip sertleştiriyorlardı. Çinlilerin tek üstünlüğü, kil tablet yerine kâğıt kullanmış olmalarıdır.

1900'lerin ilk 10 yılı içinde, Doğu Türkistan'ın Turfan şehrinde ve diğer bâzı merkezlerde yapılan kazılar, bilim adamlarını hayretlere düşürdü. Toprağın altından, şimşir gibi sert ağaç parçalarına oyulmuş bir hayli Uygur harfi çıkarılmıştı. Sonra yüzlerce basma kitap bulundu ve Almanya, Fransa, İsveç, İngiltere, Rusya müzeleri, Uygur kültürünü, edebiyatını, sanatını yansıtan bu fevkalâde değerli kitaplarla zenginleşti.

745-940 yılları arasında Türkistan'da yüksek bir medeniyet kuran Uygur Türkleri, klişe kalıp değil, müteharrik (hareketli) harfler kullanıyorlardı. Ve bu harfleri satırlar hâlinde dizip kitap sayfalarını hazırlıyor, sonra da kâğıda basıyorlardı.

8. yüzyılda Türkistan'a gelen Arap tüccarlar, kâğıt yapımını Türkler'den öğrenerek memleketlerine götürmüşlerdi. Avrupalılar ise, ancak 12. yüzyılda, Endülüs Emevîleri'nin hocalığıyle kâğıt sanayiinin temelini atabildiler. Nihâyet 14. yüzyılın başlarında, Cenevizli gemiciler sâyesinde, matbaa Doğu'dan Batı'ya intikal edebildi.

15. yüzyılda, Hollanda ve İtalya'da müteharrik harfler imal edip, onlarla kitap basanlar vardır. Yani Gutenberg, Avrupa'da da ilk matbaacı konumunda değildir. Onun yaptığı şey, bir sermâyedar bularak bu tekniği geliştirmek ve daha hızlı baskıyı gerçekleştirmekten ibârettir.

Türk matbaacılığının gecikmesinin başlıca sebebi, matbaayı kuruvermek, yüz binlerce, belki milyonlarca insanın ekmek kapısını kapamak, onları fakirliğe mahkûm etmek sonucunu getirecekti. Zîra, 18. yüzyıl başlarında, sâdece İstanbul'daki hattatların sayısı 90 bini buluyordu.

Günvar Otmanbölük / Türkiye Gazetesi / 04.03.2000
Bu metin hoşunuza gittiyse, mutlaka aşağıdakiler de gidecektir.

Timur Hân'ın Vefatı
Kazlıçeşme
Matbaanın Bulunuşu ve Türkler

- Siz de metin ekleyin.
- Bu metni arkadaşınıza gönderin

Beden Kitle İndeksi Hesapla

ANKET


YTL etiketler görülmeye başladı. Piyâsaya çıktığında

Kaosa sebep olacak

Kaos olmasa da, vatandaş alışmakta zorlanacak

Yaşlılardan başka zorlanan olmaz

Sâdece sıfırlardan kurtulacağız, herkes alışır

Çok faydaları var, bekleyin görün

| Netîce...


İktibas Metin Arşivi bir     sitesidir.
Doğal Sabun | Mekanik Tesisat